Tagged: бивак

Бесплатно ноќевање на – 25

Планинарите Александар Кирковски и Петар Ивановски, во најстудената ноќ спиеја во снег на Шар Планина. Во бивак – засолниште ископано во снег, кое сами го направиле на врвот Антени на 2.525 метри надморска височина, тие минале десет часа.  Планинарите, вообичаено, на преспивање...

Translate »