Tagged: Китка

Последните мохиканци на Китка: Во потрага по чисти води

Мала Река – Тргнав од Скопје да си ја нахранам душата. Центарот на градот ме гуши: нечист воздух од издувни гасови и нечистотија насекаде околу мене, несредени паркови, исушена трева, кеси пластични и други отпадоци…....

Translate »