Tagged: Кораб

По трагите на Лиса и Филипче, балканските рисови кои обединија три држави

Кон крајот на март Лиса и Филипче заедно ја поминаа македонско-албанската граница. Без страв ги искачија шумските ридови на планината Кораб. Откако кратко се задржаа во Албанија, се упатија кон соседната планина Дешат, каде низ стрмните патеки повторно...

Explore Korab waterfall

Korab waterfall known as Projfelski waterfall is located on the upper side of Deep River on the Korab mountain. Depending on the season and the water source, the waterfall varies in amount and intensity....

Translate »