Tagged: пастрмка

Охридското Езеро порибено со 100 илјади охридска пастрмка

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, во Охрид, заедно со Хидробиолошкиот завод и со Државниот инспекторат за земјоделство, учествуваше во порибување на Охридското Езеро со 100.000 подмладок од ендемичниот вид охридска пастрмка....

Translate »