Tagged: авантуристички

Промоција на авантуристичкиот туризам во Македонија

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во соработка со Македонската спортско-качувачка федерација вложи напори преку спортското качување да го промовира авантуристичкиот туризам во земјата. За подобрување на условите на...

Translate »