Tagged: археологија

Ранохристијанска црква откриена на археолошкиот локалитет Манастирче

Археолози од Заводот за заштита на споменици и Музеј на град Штип и од Археолошкиот музеј на Македонија открија ранохристијанска црква на археолошкиот локалитет Манастирче кај штипското село Чардаклија, во близина на трасата преку...

Translate »