Tagged: вода

Зголемено нивото на Дојранско Езеро, намалени на Охридско и Преспанско

Тројно е зголемено нивото на Дојранското Езеро од просечните – 83 сантиметри за септември, на 179 сантиметри, покажува денешното хидролошко мерење. Според УХРМ, нивоата на Охридското и на Преспанското Езеро се намалени во однос...

Translate »