Tagged: иванки

Куклите „Иванки“ го разиграа Ресен

Денот на раѓањето на Свети Јован Кристител – 7 јули, или во народот попознат како Иванден, има особено значење во Преспанскиот регион и се чини дека на територијата на Ресен и Преспа го има...

Translate »