Tagged: курбиново

Црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново спасена од пропаѓање

Долгогодишното пропаѓање на црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново  која датира од 12 век е запрено. Министерството за култура и Владата обезбедија средства во висина од почетни 2.500.000 денари, со кои во текот на годината ќе...

Translate »