Tagged: манифестација. Кочани

Денови на кочанскиот ориз 26. пат

Стопанско-културната манифестација Денови на кочанскиот ориз 2017 година ќе се одржи од 26 септември до 1 октомври во организација на Општина Кочани. – Манифестацијата започнува на 26 септември со изложба на ликовни дела од...

Translate »