Tagged: најмал

Најмал откриен скелет – 1,8 метри

На четири километри од градот, во месноста Манастир, има археолошки локалитет, старохристијанска базилика. Станува збир за манастирски комплекс со големи димензии. Според легендата, комплексот бил толку голем, што звукот од камбанаријата се слушал дури до Берово на...

Translate »