Tagged: природа

Колку пеликани има во Преспанското Езеро?

Македонско еколошко друштво во соработка со Општина Ресен и Националниот парк Галичица, Меѓународниот ден на биолошката разновидност – 22 Мај оваа година ќе го одбележи со пребројување на пеликаните од Преспанското Езеро. Досега на...

Фотосторија од Преспа

Денешната посета – Дупени Бич, Долно Дупени, Љубојно, Брајчино, Камп Крани, Отешево, Стење, Галичица, Трпејца, Охрид. Уживајте во убавините на Македонија! фотосторија на Роберт Милески

Explore Korab waterfall

Korab waterfall known as Projfelski waterfall is located on the upper side of Deep River on the Korab mountain. Depending on the season and the water source, the waterfall varies in amount and intensity....

Translate »