Tagged: скулптура

На Виничко кале најдена скулптура на Афродита

Музејот „Теракота“- Виница во мај почна со реализација на проектот „Расчистување и доистражување на објектот цистерна“ на археолошкиот локалитет Виничко кале. Група археолози и студенти кои работат на овој проект открија мермерна скулптура, која спoред...

Translate »