Tagged: Слива

Во Прилеп по 4. пат ќе се организира велосипедскиот настан „Тура преку Слива“

Во Прилеп ќе се одржи 4. по ред велосипедски настан „Тура преку Слива“. Организатори се здружението „Велосипед 2015“ во координација со Општина Прилеп. Стартот е од плоштадот „Александрија“, а турата ќе ги опфати селата...

Translate »