Tagged: црква

Црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново спасена од пропаѓање

Долгогодишното пропаѓање на црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново  која датира од 12 век е запрено. Министерството за култура и Владата обезбедија средства во висина од почетни 2.500.000 денари, со кои во текот на годината ќе...

Ранохристијанска црква откриена на археолошкиот локалитет Манастирче

Археолози од Заводот за заштита на споменици и Музеј на град Штип и од Археолошкиот музеј на Македонија открија ранохристијанска црква на археолошкиот локалитет Манастирче кај штипското село Чардаклија, во близина на трасата преку...

Translate »