Tagged: Јабланица

Мајка балкански рис со своето младо е сликана на Јабланица

Мајка балкански рис со своето младо е сликана како пие вод од вир на Јабланица. Ова е уште еден доказ дека балканскиот рис се размножува надвор од јадровото подрачје како што е Националниот парк...

Translate »