Водопадите – мелем за очите и душата

You may also like...

1 Response

  1. August 26, 2020

    […] Од највисоките делови на Шар Планина кон дното на Полог се спуштаат голем број слапови и водопади, од кои најмарканти се оние на Вратничка река […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »