Шарпланински приказни

You may also like...

1 Response

  1. August 26, 2020

    […] Шара е една од ретките планински убавици која природат…. Планинските врвови кои 135 дена се покриени со дебел снег, во текот на летото се белеат од непрегледните стада овци кои одмараат распослани по километарските пасишта и ледини. Снежната капа која планинските врвови ги покрива од доцната есен до раната пролет, надмоќно се надвиснува над Тетово – градот распослан во плодната Полошка долина. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »